Entradas

Melloramos as as táboas e as multiplicacións

Traballamos corpos xeométricos

Clases de oraciones

Medios de transporte

Traballando rutinas de pensamento

Últimas saídas realizadas